Ivormadom

ഐവർമഠം കൃഷ്ണപ്രസാദ് വാര്യർ

ഐവർമഠം കൃഷ്ണപ്രസാദ് വാര്യരും സഹപ്രവർത്തകരും വീടുകളിൽ ചെന്ന് (അതാതു പ്രദേശങ്ങളിൽ) മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാകുന്നു. തിരുവില്യാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പൊതുശ്മശാനത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വാര്യരും സഹപ്രവർത്തകരും മൃതശരീരം ദഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് പുറമേനിന്നുള്ള മൃതശരീരങ്ങൾ ശ്മശാനത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കരുതെന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ,കൂടെയുള്ള തൊഴിലാളികളിൽ രണ്ടു പേർ മാത്രമാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു വാഹനവും രണ്ടു തൊഴിലാളികളെയും വെച്ച് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് മൃതശരീരം ദഹിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ മാസം എട്ട് സംസ്കാരങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. അടുത്ത മാസം 16 ആവുകയും അതിനടുത്ത മാസം 74 ആവുകയും ചെയ്തു.

ഒരു മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കുവാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുക്കുന്നതിനാൽ കുറഞ്ഞ തൊഴിലാളികളെയും വെച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു. അപ്പോഴാണ് പ്രസാദ് വാര്യർ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു മൃതശരീരം ദഹിപ്പിച്ച് തീർക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇന്നു കാണുന്ന തരം ഇലക്ട്രിക് ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തി, അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രീതി വച്ച് ഒരു മൃതശരീരം ദഹിച്ച തീരുവാൻ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ മതി. ചില മൃതശരീരങ്ങളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ( അസുഖം, പ്രായം, ആരോഗ്യം, സ്ത്രീ, പുരുഷൻ) ഈ സമയത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.മാവിന്റെ വിറക്, ചിരട്ട, LPG, ഗ്യാസ് ബ്ലോവർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ രീതിക്ക് "Crimation by blower technique" എന്നാണ് പറയുന്നത്.

365 ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും ഞങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിൽ മാറ്റം വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എൺപതിൽപരം തൊഴിലാളികളും,സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ മൃതശരീരങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം 20 വാഹനങ്ങളും (KL 09 registration) ഉണ്ട്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലും അയൽസംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലും ചേർന്ന് പത്തോളം ബ്രാഞ്ചുകളിലുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമേഖല വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.


ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം എട്ടു സംസ്കാരങ്ങൾ നടത്തിയ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എണ്ണൂറോളം സംസ്കാരങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു. ഇതിനു വേണ്ട അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ ആയ മാവിന്റെ വിറക്, ചിരട്ട, രാമച്ചം, പനിനീർ, ചന്ദനത്തിരി, മൺകുടം, നെയ്യ്, കർപ്പൂരം എന്നിവ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതെല്ലാം യഥേഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കാറുണ്ട്. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കൽ കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. വിറക് കീറുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് മിഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പലസ്ഥലങ്ങളിലായി ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത അറിയുന്നതിനും, കൃത്യസമയത്ത് അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനും, വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കാനും GPS സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് ഹെഡ് ഓഫീസായ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തിരുവില്യാമല പഞ്ചായത്തിലെ പാമ്പാടിയിൽ നിന്നുമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം CCTV യുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും കൂടി ആയതിനാൽ യാത്രകളിൽ പ്രസാദ് വാര്യർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ആദ്യമെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ബ്ലോവർ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ (ഐവർമഠം പ്രസാദ് വാര്യർ ) തന്നെ നിർമ്മിച്ചു വരുന്നു.

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതുപ്പരിയാരം എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന കൃഷ്ണപ്രസാദ് വർഷങ്ങളോളം ഇലക്ട്രിക്, പ്ലംബിങ് ജോലികൾ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിചയങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ച് പ്രസാദ് വാര്യർ 1998-ൽ, ഇന്ന് കെഎസ്ഇബിയിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലും പലരും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ കയറുന്ന ഉപകരണമായ ഇരുമ്പു ചെരുപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ടായിരുന്നു. KSEB യിലേക്കുള്ള PSC പരീക്ഷ എഴുതിയ പ്രസാദ് വാര്യർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ (main list) ഇടം നേടുകയും, നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ജോലി ലഭിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തു. തന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഇരുമ്പു ചെരുപ്പ് മറ്റു പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത മനോവിഷമത്തിൽ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. ഇപ്പോൾ സമയക്കുറവ് കാരണം തന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള പല കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമത്തിലാണ്. എന്നെങ്കിലും ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തിലും പ്രതീക്ഷയിലുമാണ്.

മറ്റുള്ളവരുടെ മരണത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും 80 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തിൽ ആണ് പ്രസാദ് വാര്യർ. പ്രശസ്തരായ "കലാഭവൻ മണി, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂർ, കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ, മുൻമന്ത്രി ബഹു : C N ബാലകൃഷ്ണൻ" എന്നിവരുടെ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിവന്നത് വിഷമത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. എല്ലാ പരേതാത്മാക്കൾക്കും നിത്യശാന്തി നേർന്നു കൊണ്ടും, അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു.

0 Our Branches
0 Vehicles
0 Staff